video Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Luyện thanh nhạc cơ bảnvideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Tình em - Đào Tiến Lợivideo Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Dạy hát: Suger - HV Tâm Duvideo Học thanh nhạc - HV Tâm Du