video Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Học thanh nhạc - HV Tâm Duvideo Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Dạy hát: Suger - HV Tâm Duvideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Tình em - Đào Tiến Lợivideo Luyện thanh nhạc cơ bản