video Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Dạy hát: Suger - HV Tâm Duvideo Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Học thanh nhạc - HV Tâm Duvideo Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Tình em - Đào Tiến Lợivideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Luyện thanh nhạc cơ bản