video Giai điệu Tổ quốc - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Truyền thuyết Hồ Gươm - Đào Tiến Lợivideo Dấu chân phái trước - Biểu diễn Trung tâm S-Musicvideo Tháng năm nhớ Bác - Đào Tiến Lợivideo Dạy hát: Suger - HV Tâm Duvideo Tình em - Đào Tiến Lợivideo Hoa Sữa - HV Thu Trangvideo Dạy hát: Đứa bé - HV Phạm Thảovideo Luyện thanh nhạc cơ bảnvideo Học thanh nhạc - HV Tâm Du