Trang chủ / Kết quả

   

    Để đạt được kết quả như mong muốn, ngoài những buổi học trên lớp được các thầy cô hướng dẫn, chỉ bảo, rất cần học viên phải đi học đầy đủ và thường xuyên, đặc biệt là phải dành thời gian mỗi ngày để luyện tập, có như thế sẽ đem lại kết quả cho việc học tập đạt được kết quả cao.

1. Lắm được kỹ năng chơi đàn Piano

2. Đọc và hiểu được ký hiệu bản nhạc

3. Luyện các loại gam trên các giọng

4. Đánh đúng cấu trúc tác phẩm

5. Xử lý tốt cường độ âm thanh

6. Tự tin biểu diễn tác phẩm.

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®