Trang chủ / Nội dung học

 Gam, Etude, tiểu phẩm, tác phẩm

1. Kỹ năng học đàn Piano

   - Tư thế ngồi đàn

   - Tư thế tay phải, tay trái

   - Nhận biết nốt nhạc trên phím đàn

   - Luyện tập kỹ thuật ngón, gam

   - Lý thuyết âm nhạc

2. Thực hành

   - Phân tích bài, ký hiệu âm nhạc

   - Cấu trúc bài, chia câu, phân đoạn

   - Học các bài từ dễ đến khó

   - Đánh đúng cao độ, tiết tấu           

   - Cường độ âm thanh

   - Luyện nghe nốt

   - Luyện đọc nhạc

   - Hoàn thiện bài

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®