Trang chủ / Thời gian học

 

1. Khóa học 6 tháng được chia ra nhiều 2 cấp độ khác nhau

+ Cấp độ 1: 24 buổi học thanh nhạc cơ bản

+ Cấp độ 2:  24 buổi học thanh nhạc nâng cao.
2. Hình thức học lớp cá nhân 1 thầy/ 1 trò h

3. Lịch học: tuần học 2 - 3 buổi.

4. Thời gian mỗi buổi học: 60 phút/ buổi.
5. Thời khóa biểu sắp xếp phù hợp theo lịch học của học viên.

6. Thời gian bắt đầu làm việc lúc 9h -21h từ thứ 2 đến chủ nhật.

Thời gian học là vấn đề rất quan trọng đối với người học, có rất nhiều khung giờ để học viên có thể lựa chọn để học không bị ảnh hưởng đến công việc của mình.

Khi đã sắp xếp được lịch học, người học cần duy trì đi học thường xuyên không bị dán đoạn, từ đó sẽ giúp cho người học có được kiến thức ổn định, đem lại hiệu quả.

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®