Trang chủ / Kết quả

 

Học viên luyện thi thanh nhạc tại Trung tâm Nghệ thuật S-Music sẽ được trang bị kiến thức để tự tin bước vào thi tuyển sinh các trường âm nhạc.
Nội dung luyện thi chuyên ngành Thanh nhạc gồm 2 môn: Thanh nhạc và Kiến thức âm nhạc tổng hợp. Sau khi luyện thi các học viên sẽ đạt được những kết quả như sau: 

 

1. Học chuyên ngành thanh nhạc:

+ Học viên phải hát được 3 - 4 tác phẩm

+ Tác phẩm nước ngoài: Hát được 2 tác phẩm (hát bằng ngôn ngữ tiếng nước ngoài)

+ Tác phẩm Việt Nam: 1 ca khúc nhỏ, 1 ca khúc lớn.

+ Ghép được nhạc các tác phẩm đã được học


2. Học kiến thức âm nhạc tổng hợp

+ Thuộc các câu hỏi Lý thuyết âm nhạc 

+ Đọc được Xướng âm tập 1, 2

+ Nghe được Thẩm âm cao độ từ 2  - 5 âm

+ Gõ được các âm hình Tiết tấu

 

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®