Trang chủ / Nội dung ôn thi


Nội dung luyện thi chuyên ngành Thanh nhạc gồm 2 môn: Thanh nhạc và Kiến thức âm nhạc tổng hợp

+ Học chuyên ngành thanh nhạc gồm 2 phần: Học kỹ thuật thanh nhạc và Dựng bài

+ Học kiến thức âm nhạc tổng hợp gồm: Lý thuyết âm nhạc, Xướng âm, Tiết tấu, Thẩm âm

 

I. Học chuyên ngành thanh nhạc

1. Học kỹ thuật thanh nhạc
+ Luyện tập tư thế khi hát.
+ Luyện tập hơi thở khi hát.

+ Luyện tập mở khẩu hình.

+ Luyện thanh các mẫu nguyên âm.

 

2. Dựng bài hát

+ Xác định giọng bài hát

+ Hát đúng cao độ, tiết tấu, phân câu lấy hơi.

+ Chỉnh sửa phát âm, nhả chữ

+ Dựng cấu trúc bài hát.

+ Ghép nhạc


II. Học kiến thức âm nhạc tổng hợp

+ Lý thuyết âm nhạc 

+ Đọc Xướng âm

+ Thẩm âm - Tiết tấu

@ Copyright 2020 Smusic.vn. Thiết kế phát triển bởi Bambu®